دکتر آزاده زنوزی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : دکتر آزاده زنوزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : -
محل تحصیل: -
دکترای سلامت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران، هیات علمی دانشگاه، مدرس و مشاور کلیه دروس ارشد مامایی گلبان

دور‌‌ه‌های دکتر آزاده زنوزی