ندا قوام‌پور

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : ندا قوام‌پور
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : -
محل تحصیل: -
ندا قوام پور کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدرس کلیه دروس مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان و خرمشهر، مدرس بیماریهای نوزادان ، مشاوره، هدایت و برنامه ریزی کنکور ارشد مامایی.

دور‌‌ه‌های ندا قوام‌پور