دکتر بهرام قاضی‌جهانی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : دکتر بهرام قاضی‌جهانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : -
محل تحصیل: -
دکتر بهرام قاضی‌جهانی .متخصص پاتولوژی از دانشگاه تهران .مدیر واحد علمی انتشارات گلبان .مدرس دوره‌های آموزشی آمادگی تحصیلات تکمیلی مامایی .ترجمه و گردآوری بیش از سیصد کتاب علوم پزشکی و مامایی زنان

دور‌‌ه‌های دکتر بهرام قاضی‌جهانی