دکتر سهیلا نظرپور

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : دکتر سهیلا نظرپور
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : -
محل تحصیل: -
رشته تحصيلي: مامايي، بهداشت باروری - مقطع تحصيلي: دکترا Ph.D بهداشت باروری - سمت دانشگاهي: استاديار عضو هيات علمي، محقق

دور‌‌ه‌های دکتر سهیلا نظرپور